Nowa płaca minimalna od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku wzrośnie o 80 zł brutto wartość minimalnego wynagrodzenia. To oznacza wyższą podstawę do wyliczania różnego rodzaju należności, dodatków itp.

Płaca minimalna to ustawowo określona kwota wynagrodzenia, jednolita dla całego kraju, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W Polsce wysokość płacy minimalnej ustalana jest w wyniku negocjacji członków Komisji Trójstronnej, czyli związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Od początku 2013 roku wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wynosi 1,6 tys. zł brutto (1181,38 zł netto).

Od 1 stycznia 2014 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 80 zł brutto do 1680 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie prawie 1240 zł (niecałe 60 zł „na rękę” więcej niż w tym roku).